observationsundervisning

Artikelstart

Observationsundervisning, specialundervisningsform for elever med så store adfærdsvanskeligheder og psykiske lidelser, at de ikke med tilstrækkeligt udbytte kan følge undervisningen i en almindelig klasse; fra 1970 omfattet af Folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning. Betegnelsen observationsundervisning erstattedes i 1990'erne af begrebet Adfærd, kontakt og trivsel (AKT).

Formålet med observationsundervisningen var at give eleverne bedre muligheder for atter at deltage i den almindelige undervisning i fuldt omfang. Hvis problemerne ikke kunne løses gennem observationsundervisning, skulle denne klarlægge behovet for videregående behandling og omsorg.

Observationsundervisningen blev givet af særligt uddannede lærere i eller uden for klassen, som oftest i kortere perioder. Når undervisningen var af længere varighed, kunne den foregå i særlige observationsklasser, på observationsskoler eller som eneundervisning på skolen eller i hjemmet.

Ud over hensyntagen til de pågældende elevers personlige udvikling skulle observationsundervisning sikre, at der blev den nødvendige tid og ro til undervisning af de øvrige elever i klassen.

Se også specialklasse og specialundervisning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig