Specialklasse, klasse for elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Specialklasser, der er en del af folkeskolens samlede tilbud om specialundervisning, kan fx være læseklasser, taleklasser eller klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Lidt under 3% af folkeskolens elever går i specialklasse (2014/15).