Normalvæske er en væske med et givet antal gramækvivalenter stof, dvs. så mange gram, som molekylmassen (vægten) angiver, i 1 l opløsning; angives ved symbolet N. Fx indeholder 0,1 N saltsyre 0,1 gramækvivalent hydrogenklorid i 1 l vand. Normalvæske anvendes ved titrering.