I det moderne Grækenland anvendes nomos (udtalt med tryk på anden stavelse) om de 51 geografiske amter, hvori Grækenland administrativt er inddelt.