Nomen gentile, (lat. 'slægtsnavn'), andet led i en romersk borgers navn. Se romersk navngivning.