Nipunktscirkel, i elementær plangeometri cirklen gennem midtpunkterne af en trekants sider. Navnet skyldes, at cirklen også går gennem højdernes fodpunkter og de tre punkter på højderne, som er midtpunkt mellem vinkelspidserne og højdernes skæringspunkt. I 1822 viste den tyske matematiker K.W. Feuerbach (1800-34), at nipunktscirklen rører trekantens fire røringscirkler.