Neurofysiologi, den del af fysiologien, der vedrører nervesystemets og musklernes funktion. Neurofysiologiske undersøgelser har været udført siden midten af 1800-t., først af reflekser, senere af sanseorganernes og nervecellernes elektriske aktivitet og samspil. Undersøgelserne har ført til forståelse af nervesystemets funktion under normale og sygelige forhold samt til udviklingen af neurofysiologiske undersøgelsesmetoder af betydning for neurologisk diagnostik (se også klinisk neurofysiologi). Neurofysiologiske adfærdsundersøgelser har bidraget til fysiologisk psykologi.