Klinisk neurofysiologi, lægevidenskabeligt speciale, som ved neurofysiologiske undersøgelsesmetoder bidrager til diagnostikken af sygdomme i nervesystemet og musklerne. Ved elektroencefalografi registreres hjernens elektriske aktivitet, hvilket er af særlig værdi ved epilepsi og søvnforstyrrelser. Hjernens eller rygmarvens elektriske aktivitet efter stimulation af et sanseorgan eller huden betegnes fremkaldte potentialer (evoked potentials); disse findes forsinkede ved fx dissemineret sklerose pga. nedsat ledningsevne i nervebanerne. Ved elektromyografi registreres en muskels elektriske aktivitet; herved kan årsagen til en muskelsvækkelse lokaliseres enten til musklens nerve, nervens endeplade på musklen eller til selve musklen. Ved nerveledningsmåling karakteriseres nervens ledningsevne og nervefiberindhold, således at nervesygdomme ved fx sukkersyge (diabetes mellitus) kan erkendes, og skader pga. nervetryk kan lokaliseres, fx ved karpaltunnelsyndrom. Der findes klinisk-neurofysiologiske afdelinger på Rigshospitalet, Gentofte og Glostrup Hospital, Aarhus og Odense Universitetshospital, Aalborg Sygehus samt Epilepsihospitalet i Dianalund.