Neoplatonisk bruges om ting, forhold og begreber, som vedrører neoplatonisme, se nyplatonisme.