En neoplatoniker er en tilhænger af neoplatonisme, se nyplatonisme.