Nekrotrof, organisme, der skaffer sig stof og energi fra dødt organisk væv. Mange nekrotrofe svampe og bakterier producerer enzymer og giftstoffer (toksiner), der dræber dyre- og plantevæv, hvorefter de kan ernære sig af de døde celler.