Nekro-, forled, der angiver, at noget vedrører døden eller døde kroppe, fx nekrolog 'mindeord over en afdød person'.