Nefelinit, vulkansk bjergart, der består af nogenlunde lige dele af mineralerne nefelin og de mørke mineraler clinopyroxen og amfibol samt evt. olivin. Det er fx vidt udbredt i den østlige gren af den østafrikanske Rift Valley.