Nautisk astronomi, (1. ord via fr. nautique fra gr. nautikos 'vedr. skib, søfart', af naus 'skib'), sfærisk astronomi, den del af astronomien, der beskriver himmellegemernes tilsyneladende positioner og bevægelser betragtet fra Jorden, som tænkes stillestående i himmelkuglens centrum. Ved navigation til søs anvendtes nautisk astronomi til at udregne den geografiske position ud fra observationer foretaget med sekstant og kronometer.