Naturkræfter, i fysikken især betegnelse for de fire fundamentale vekselvirkninger, hvoraf alle andre naturkræfter kan afledes. De fire er: 1) de elektromagnetiske, som er ansvarlige for kemiske processer, stoffernes egenskaber, radio, elektronik osv.; 2) de stærke kernekræfter, der holder protoner og neutroner sammen i en atomkerne; 3) de svage kernekræfter, der er ansvarlige for betaradioaktivitet, og som spiller en rolle ved Solens energiproduktion. Disse tre beskrives af elementarpartikelfysikkens Standardmodel. Og endelig 4) tyngdekræfterne, der styrer Universet på stor skala. Newtons love for tyngdekraften er et grænsetilfælde af den almene relativitetsteori. Forskningen søger en forenet forståelse af alle fire kræfter. Se også fysik, elementarpartikler, strengteori, stærk vekselvirkning, svag vekselvirkning og gravitation.