Naturfredning, se fredning og Naturbeskyttelsesloven.