Mykoplasma, gruppe af gramnegative bakterier, hvoraf en særlig type (Mycoplasma pneumoniae) er årsag til en ret hyppigt forekommende form for lungebetændelse, der behandles med erytromycin eller tetracyklin; se kold lungebetændelse.