Mutuli, (lat., plur. af mutulus), i antik og klassicistisk arkitektur fremspringende plader på undersiden af den doriske gesims; se søjleorden.