Mursennep, Diplotaxis, slægt i korsblomstfamilien med ca. 30 arter i Europa og SV-Asien. I Danmark forekommer to indslæbte arter på ruderater, jernbaneterræn osv. Det er urter med fligede blade og gule blomster i en klase uden dækblade. Frugterne er langskulper og sidder på udspærrede frugtstilke.