Mol, (via ty. fra lat. mollis 'blød'), det ene af de to tonekøn dur-mol. I modsætning til dur har moltreklangen lille terts. Molskalaen har lavt tredje og sjette trin, men forekommer i flere udformninger, bl.a. med henholdsvis lille og stor septim.