Dur, (af lat. durus 'hård'), det ene af de to tonekøn i parret dur-mol. Durskalaen har højt tredje og sjette trin, durtreklangen stor terts, i modsætning til molskalaen, der har lavt tredje og sjette trin, og moltreklangen, der har lille terts. Dur er en videreudvikling af den lydiske, mixolydiske og joniske kirketoneart.