Minimum er en matematisk funktions mindste værdi. Endvidere betegner minimum – sammen med funktionens største værdi (maksimum), ekstrema.