Maksimum er en matematisk funktions største værdi. Endvidere betegner maksimum – sammen med funktionens mindste værdi (minimum), ekstrema.