Miljøkonsekvensvurdering, systematisk proces, hvis væsentligste funktion er at informere beslutningstagere om mulige og sandsynlige miljømæssige konsekvenser af en foreslået handling. At nye projekter eller anlæg underkastes en miljøkonsekvensvurdering kaldes projektvurdering, VVM, (eng. Environmental Impact Assessment, EIA), mens vurdering af planer, programmer eller politikker kaldes strategisk miljøvurdering, SMV (eng. Strategic Environmental Assessment, SEA). Det er centrale elementer i proceduren, at vurderingen går forud for beslutningen, at alternativer vurderes, at alle væsentlige miljøeffekter belyses, samt at alle involverede myndigheder og personer, herunder offentligheden, sikres deltagelse i vurderingsprocessen.

I international sammenhæng er miljøkonsekvensvurdering et anerkendt begreb; bl.a. omhandler Espookonventionen fra 1991 miljøkonsekvensvurdering af aktiviteter med grænseoverskridende miljøeffekt. I EU blev i 1985 vedtaget et direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekter (se VVM-direktivet) og i 2001 et direktiv om vurdering af visse planer og programmer (se SMV).

I Danmark har det siden 1989 været fastsat i Planlægningsloven, at der ved større enkeltanlæg, der i væsentlig grad må antages at påvirke miljøet, skal foretages en "vurdering af virkningerne på miljøet"; det kan være i forbindelse med fx kraftværker, større vejanlæg og detailhandelscentre af regional betydning. De danske regler om VVM blev i 1999 udvidet og præciseret som følge af ændringen af EU's VVM-direktiv i 1997. Det førte til en betydelig stigning i antallet af sager om svinefarme og anden husdyrproduktion. For en række anlæg og aktiviteter, der ikke er omfattet af Planloven, er der fastsat særlige bestemmelser i andre love om vurdering af de miljømæssige konsekvenser; det gælder bl.a. søhandelshavne og råstofindvinding på havet. De danske regler om strategisk miljøvurdering blev i 2004 gennemført ved Miljøvurderingsloven. Endelig er det i et statsministerielt cirkulære fra 1998 om bemærkninger til lovforslag og andre regeringsforslag foreskrevet, at der på ressortministeriets foranledning bør indgå en miljømæssig vurdering af forslag, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig