VVM-direktivet, Vurdering af Virkning på Miljø, EF-direktiv fra 1985 om vurdering af virkninger på miljøet. VVM-direktivet kræver, at der forud for tilladelse til projekter, der kan påvirke miljøet i væsentlig grad, foretages en vurdering af alle relevante miljømæssige konsekvenser. EF-Domstolen har i flere sager taget stilling til fortolkning af direktivet. Se også miljøkonsekvensvurdering og Planlægningsloven.