miljøberedskab

Miljøberedskab. Det kommunale beredskab skal bekæmpe forureningsulykker. Her er mange hundrede tons gylle på vej til Gudenåen gennem et lille vandløb. Dens videre løb søges stoppet med en jordvold, og vand og gylle bliver pumpet op og kørt til en tom gyllebeholder.

.

Miljøberedskab. Ender gylle i dambrug, kan tusindvis af ørreder dø.

.

Miljøberedskab. Når der i et vandløb ses mange døde ørreder, er det ofte et tegn på, at der er sket en akut forurening. Det kan fx være en udledning af gift eller gylle. Det er beredskabets opgave at stoppe forureningen, men indsatsen med at opspore forureningskilden hører under kommunens tekniske forvaltning.

.

Artikelstart

Miljøberedskab, del af det kommunale brand- og katastrofeberedskab. Det har også til opgave at bekæmpe akutte forureninger, der kan true eller ødelægge miljøet i vore omgivelser. Det kan fx være gylle, der løber ud i en bæk fra en sprængt gyllebeholder, gift, der løber ud af et kloakrør, eller en tankbil med gylle, olie eller kemikalier, der forulykker.

Ved miljøulykker kan beredskabet tilkaldes gennem alarmcentralen. Kommunens brandinspektør har ansvaret for at bekæmpe forureningen, og både brandvæsenet og redningskorps har det specielle udstyr, der skal anvendes. Fx kan kloakrør stoppes med balloner, som pustes op, og gylle, der flyder gennem vandløb, kan stoppes med flydespærringer eller i små vandløb med halmballer. Det kommunale beredskab har også ansvaret for indsats ved olieforureninger af strande og havne, mens olieforurening til havs er en statsopgave, der varetages af søværnet. Når en sådan olieforurening opdages af fx et handelsskib eller en lystsejler, skal den meldes til Søværnets Operative Kommando (SOK). Her vurderer man omfanget og den nødvendige indsats, ligesom man samler bevismateriale, fx olieprøver, hvis kemiske sammensætning ("fingeraftryk") kan sammenlignes med olie fra mistænkte skibe.

Miljøberedskabet træder kun i funktion, når der er tale om pludselige, alvorlige forureninger. Det er fx et sikkert tegn på, at et vandløb er udsat for en sådan forurening, at der driver døde fisk med strømmen.

Beredskabet har intet at gøre med den almene forureningstilstand, fx når en bæk er forurenet med spildevand fra septiktanke, eller søer er uklare af alger; det er kommunernes ansvar.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig