Middellevetid, det gennemsnitlige antal år, som en generation på fx 1000 nyfødte har tilbage at leve i, efter at de har nået en given alder. Der findes altså en middellevetid for hver alder. Middellevetiden for 0-årige drenge og piger i Danmark var 2015-16 hhv. 78,8 og 82,8 år. Se dødelighed og overlevelsestavle.