Metafyse, det område af en rørknogle, som ligger mellem epifysen og diafysen. Epifyseskiven, hvorfra nydannelsen af knoglevæv udgår under opvæksten, findes mellem epifysen og metafysen. Frem til voksenalderen er metafysen den del af knoglen, som vokser i længde, idet ny brusk dannes og forbenes ved hjælp af osteoblaster. Væksten ophører, når epifyseskiven selv forbenes i 16-20-års-alderen.