Mekanose, sår eller anden form for mekanisk beskadigelse, der påføres planter, fx ved kulturforanstaltninger som maskinkørsel, grenkapning og beskæring eller ved vejrligets påvirkning, fx hagl, storm og lyn. Hos træer er sår hyppigt indfaldsvej for ødelæggende angreb af rådsvampe og andre skadevoldende organismer.