En mediant er i musikken den tone, klang eller toneart, som ligger i tertsafstand fra en anden (forudgående) tone, klang eller toneart, fx E eller Es i forhold til C.