Materiel design, linjefag på danske lærerseminarier fra 2007, der omhandler designprocesser og håndværksmæssig virksomhed. Faget gør seminaristerne i stand til at undervise i sløjd, håndarbejde og i materiel design. Faget har indtil nu kun haft ringe tilgang af studerende, da de fleste lærerstuderende kun interesserer sig for et af de to fag, sløjd og håndarbejde, som det nye fag er sammensat af. Se også lærer.