lærerseminarium

Lærerseminarium, institution, som uddanner skolelærere; betegnelsen er om læreruddannelse tidligst benyttet af A.H. Francke i 1695 om seminarium præceptorum i Halle, hvor lærerne til de "Franckesche Stiftungen" blev uddannet.

I hertugdømmerne blev der oprettet seminarier så tidligt som 1781 i Kiel og 1788 i Tønder. Kongeriget Danmarks første seminarium, Blaagaard Seminarium, blev oprettet i 1791 og efterfulgtes i de første årtier af 1800-t. af en lille halv snes præstegårdsseminarier, kaldet således, fordi de alle blev oprettet på initiativ af præster og ofte havde til huse i selve præstegården. I 1832 var der kun fire af disse tilbage.

I anden halvdel af 1800-t. blev der ret vilkårligt oprettet en lang række privatseminarier, men fra 1894 skulle også disse have statsanerkendelse for at opnå tilskud og eksamensret. Herefter var der i en årrække 15-20 lærerseminarier, hvoraf flertallet fortsat var private.

Efter 2. Verdenskrig oprettedes en række nye seminarier væsentligst på kommunalt initiativ som følge af stor lærermangel. 1949-60 voksede antallet fra 18 til 29, men ved nedlæggelser og sammenlægninger i 1982 og 1989 blev antallet af seminarier reduceret til 18. Antallet af lærerseminarier var i relation til indbyggertallet forholdsvis stort og virksomheden kun i ringe omfang forskningsorienteret. Fra 1970 blev de private seminarier 100% statsfinansierede.

I 2001 blev Danmarks seminarier selvejende, og fra 2008 indgik de i landets professionshøjskoler.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig