Mat, medhjælper i et skib, fx bådsmandsmat, koksmat. 1932-51 betegnede mat en militær grad i søværnet (stavet math), en menig værnepligtig i frivillig tjeneste samt en underofficerselev. 1951-70 anvendtes mat om en fastansat, specialuddannet menig i forsvaret, svarende til konstabel.