Mari, tjeremissisk, finsk-ugrisk sprog, der tales af ca. 550.000 ud af en befolkning på ca. 670.000 bl.a. i Mari-el ved Volgaflodens mellemste løb i Rusland nord for Tjuvasjien og ca. 600 km øst for Moskva. De deler sig befolkningsmæssigt i tre grupper: bjerg-, eng- og østmarier. Hoveddialektgrupperne er vestlig og østlig mari, som begge har eget skriftsprog. Den første trykte bog på mari er en katekismus fra 1804. Mari udgør sammen med mordvinsk den volgaiske sproggruppe.