Manuducere, give studerende undervisning og studievejledning.