Majeutik, inden for pædagogikken er majeutisk metode eller sokratisk metode en undervisningsmetode beslægtet med katekisation.