Majeutisk metode er inden for pædagogikken en undervisningsmetode beslægtet med katekisation.