Magnetisk ækvator, de punkter på jordoverfladen, hvor feltlinjerne af Jordens magnetfelt er vandrette. Den magnetiske ækvator følger tilnærmelsesvis den geografiske; i Sydamerika ligger den dog i dag 1500 km syd for ækvator og mellem Afrika og Indien 1000 km nord for denne. Se også Jorden (Magnetfelt).