Møl, populær fællesbetegnelse for de småsommerfugle, der ikke som fx sækspindere, glassværmere, køllesværmere og viklere har andre veletablerede danske navne. Pyralider, som omfatter nogle af de største småsommerfugle, kaldes undertiden halvmøl; også mange af denne gruppes bedst kendte medlemmer har møl-navne, fx voksmøl, melmøl, græsmøl og vandmøl. I snævrere forstand bruges navnet specielt om nogle medlemmer af familien Tineidae, hvis larver kan fordøje hornstof, og som derfor gør skade ved at gnave på pelsværk, uldne tekstiler m.m. Pelsmøl (Tinea) og klædemøl (Tineola) er kosmopolitiske kulturfølgere; deres oprindelige fødeemner er fx uglegylp og fjer i fuglereder. Mange af familiens øvrige medlemmer lever i svampe.