Lokation, (lat. locatio, af locare udleje), udleje; bortforpagtning; jf. location.