Location, (eng., egl. (bestemt) sted, af lat. locus sted), sted, hvor der optages film i virkelige el. virkelighedstro omgivelser, dvs. uden for studiet.