Lokalis, (lat. (casus) localis), inden for grammatik kasus, som angiver forhold i rummet (findes i slaviske sprog); sammenlign med lokativ.