Lokalhistoriske arkiver, over 400 arkiver spredt over hele Danmark med samlinger af tekst-, billed- og lydmateriale til belysning af en egns eller en bys historie; det første oprettedes i Faaborg 1937.