Loiasis, sygdom, der skyldes infektion med trådormen Loa loa, se filariasis.