Loco betyder inden for musik 'på stedet', dvs. i den oktav, som noderne angiver (efter at man har spillet all' ottava).