Locatio conductio, romerretlig kontrakttype, som rummer forskellige kontraktforhold. Locatio conductio kendes som almindelig leje, locatio conductio rei, som værksleje, hvor den ene part forpligter sig til at præstere et resultat, locatio conductio operis, samt som arbejdskontrakt, locatio conductio operarum, hvor den ene part stiller sin arbejdskraft til rådighed mod vederlag. Locatio conductio hører til de såkaldte konsensualkontrakter, se kontrakt.