Lituus, (lat., af uvis opr.), romersk præsts eller augurs krumstav; betegnelsen anvendes tillige om en bispestav eller abbedstav.