Lissajousfigurer, (efter den franske fysiker J.A. Lissajous, 1822-80), geometriske figurer i to dimensioner, som tegnes af et punkt, hvis hhv. vandrette og lodrette position bestemmes af to harmoniske svingninger med et enkelt, rationalt frekvensforhold, fx 1:2 eller 2:5. Figurerne kan tegnes på et oscilloskop, hvor elektronstrålens x- og y-position styres af to sinusformede spændinger. Lissajousfigurer illustrerer to svingningers indbyrdes forhold, både hvad angår frekvens og fase.