oscilloskop

Oscilloskop.

.

Artikelstart

Oscilloskop, (af lat. oscillare 'svinge' og afledn. af gr. skopein 'se, undersøge'), måleinstrument, som på en skærm kan gengive kurveformen af et varierende elektrisk signal, fx et datasignal. Instrumentet benyttes ved måling på elektriske kredsløb og apparater. Mange oscilloskoper indeholder et katodestrålerør til den grafiske repræsentation, andre benytter fx en LCD- eller aktiv-transistorskærm.

I katodestråleoscilloskopet styres elektronstrålens vandrette bevægelse af et tidskredsløb, som periodisk bevæger strålen fra venstre mod højre med en hastighed bestemt af apparatets indstilling. Samtidig styres strålens lodrette bevægelse af en passende forstærket udgave af indgangssignalet. Herved optegnes det tidslige forløb af signalet på skærmen. I et digitalt oscilloskop lagres sammenhørende værdier af tid og signalværdi i en hukommelse, hvorfra de tilføres skærmen.

I langt de fleste tilfælde benyttes oscilloskoper til at betragte periodiske signaler, hvorfor det er vigtigt, at de gentagne kurver, der tegnes på skærmen, gengives oven i hinanden. Derfor indeholder oscilloskoper et triggerkredsløb, der detekterer indgangssignalets forløb og sikrer, at tegningen fra venstre mod højre på skærmen hver gang påbegyndes samme sted (ved samme fase) på det periodiske signal. Triggerpunktet samt oscilloskopets følsomhed vandret og lodret kan justeres med knapper på apparatet, og som regel er der flere parallelle indgange, hvis signaler kan vises samtidigt på skærmen.

Ved frekvenser over cirka 1 GHz benyttes samplingoscilloskoper, hvor en hurtig halvlederdiode i indgangen med passende intervaller sampler signalværdier, som dernæst gengives i sammenhæng på skærmen. Dataoscilloskoper indeholder foruden den primære oscilloskopfunktion forskellige databehandlings- og sammenligningsfunktioner. Mange oscilloskoper har tilslutningsmulighed for en computer, som kan styre apparatets funktion og opsamle målinger til videre behandling.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig