Links, 1) om skrue mv., som er til at skrue eller dreje til venstre; venstre om. 2) skydning med anlæg mod venstre skulder.