Leverikter, gruppe af parasitiske fladorme tilhørende klassen Trematoda, se ikter. I tempererede egne findes den 2-3 cm store Fasciola hepatica, i Danmark ofte kaldt fåreflynderen, mens F. gigantica kun findes i troperne. Det er hermafroditiske orme, som opholder sig i lever og galdegange hos græssende husdyr, hos hvem de kan fremkalde alvorlig sygdom; især får er sårbare. Parasittens livscyklus omfatter udvikling af larvestadier i ferskvandssnegle, i Danmark i pytsneglen, Lymnaea truncatula, som findes på fugtige, lavtliggende græsgange.